”S z l a k i e m  N a s z y c h  P r z o d k ó w”

 

             to tytuł projektu realizowanego dzięki dotacji otrzymanej z Fundacji Wspomagania Wsi oraz Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych w 2006 roku. Kwota dotacji to 8500 PLN

 

Streszczenie projektu…

 

                 Projekt pn. „Szlakiem Naszych Przodków” ma na celu wytyczenie szlaku turystycznego na trasie zabytków wsi Cieszowa. Prowadzi on od Kościoła p.w. Św. Marcina przez zabytkowy spichlerz do cmentarza żydowskiego, mijając po drodze plac z figurą Św. Urbana - patrona wsi.

Długość szlaku to ok. 2 km. Został on oznakowany poprzez ustawieni tablic informacyjnych z opisem historycznym każdego obiektu. Przywrócona została dawna świetność spichlerza. W celu promocji projektu opracowany i wydany został folder informacyjny. Niewątpliwie realizacja projektu wpłynęła na podniesienie atrakcyjności wsi, czego dowodem jest zwiększony ruch turystyczny, jak również tytuł Najpiękniejszej Wsi Województwa Śląskiego 2006roku.

Pełen opis zrealizowanego projektu….

 

             Szlak pn. „Szlakiem Naszych Przodków” przebiega od Kościoła  Św. Marcina z 1751 roku i przyległego cmentarza, na którym do tej pory znajdują się grobowce: dawnej właścicielki ziemskiej i komornika sądowego. Następnie szlak prowadzi do zabytkowego spichlerza z XVII wieku, oddalonego od kościoła o ok. 300 m. W obiekcie tym otwarta została sala łowiecka przy współudziale Koła Łowieckiego „Dąbrowa” oraz sala rękodzieła i małe muzeum gromadzące eksponaty-stary sprzęt gospodarstwa domowego. Dach spichlerza został uzupełniony przez brakujące gonty oraz wyremontowany i zaimpregnowany środkiem konserwującym. Wokół spichlerza ustawiono drewniane wiaty, w których zgromadzono stare urządzenia rolnicze. Eksponaty zostały wyremontowane przez mieszkańców i opisane pod katem ich pochodzenia i przeznaczenia.  W spichlerzu wyremontowano sale i urządzono w nich miejsce spotkań dzieci i młodzieży, w których w ramach projektu prowadzone były zajęcia malarskie, rzeźbiarskie i związane z rękodziełem oraz spotkania z mieszkańcami, którzy opowiadali o dawnych dziejach wsi.

Następnie szlak prowadzi na plac, gdzie znajduje się figura Św. Urbana – patrona wsi, a dalej na liczący  600 lat cmentarz żydowski (prawdopodobnie jeden z najstarszych w Europie), zlokalizowany w otoczeniu pól, łąk i lasów poza wsią. Teren cmentarza został uporządkowany, a najbardziej zniszczone macewy odnowione.

Ustawione zostały tablice informacyjne ustawione na szlaku oraz opracowany i wydany folder o wsi Cieszowa.

            

Cel projektu….

 

             Celem projektu było więc utworzenie szlaku przypominającego przodków, żyjących na cieszowskiej ziemi oraz edukacja dzieci i młodzieży, poznanie tradycji i kultury wsi, zaszczepienie w młodym społeczeństwie miłości do ziemi ojczystej, rozwój turystyki i promocja wsi.

             Projekt skierowany jest do mieszkańców wsi, głównie dzieci i młodzieży, a także mieszkańców Gminy Koszęcin i turystów odwiedzających gminę.

             Efektem realizacji projektu jest stworzenie miejsc, dzięki którym można przekazywać tradycję, kulturę i wiarę naszych przodków młodemu pokoleniu.

Efektem jest udostępnienie zabytkowych miejsc wsi zwiedzającym i utrzymanie tych obiektów w należytym stanie.

             Projekt realizowany był przez Radę Sołecką przy pomocy OSP, Koła Gospodyń Wiejskich, Domu Kultury w Koszęcinie, Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych, miejscowych artystów oraz mieszkańców wsi Cieszowa i Gminy Koszęcin.

 

 

Pole tekstowe: © Black Adder ’2007              www.osemka.pl - hosting